Trang 44, kết quả từ 431 tới 440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Lỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lỏi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Câu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Cao Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Thái Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trương Văn Mía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phan Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...394041424344454647...74341