Trang 440, kết quả từ 4391 tới 4400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Công Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Kim Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kim Cương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...435436437438439440441442443...74341