Trang 443, kết quả từ 4421 tới 4430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Phát Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phát Luật, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xem, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Tuấn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lý Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Phát Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phát Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lý Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...438439440441442443444445446...74341