Trang 445, kết quả từ 4441 tới 4450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Nén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nén, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thái Văn Sưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Sưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Phong Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phong Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 17/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Khỏe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Khỏe, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hứa văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa văn Đen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...440441442443444445446447448...74341