Trang 446, kết quả từ 4451 tới 4460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 22/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Phạm văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Lương Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 27/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Tợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tạ Minh Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Minh Tới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 27/5/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang

1...441442443444445446447448449...74341