Trang 448, kết quả từ 4471 tới 4480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Thông Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thông Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn tấn Vạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn tấn Vạng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phong Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phong Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...443444445446447448449450451...74341