Trang 449, kết quả từ 4481 tới 4490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Trần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Trần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Châu Văn Lé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Lé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Sưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sưa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Ranh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ranh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...444445446447448449450451452...74341