Trang 452, kết quả từ 4511 tới 4520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Kim Kel

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Kel, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Vũ Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...447448449450451452453454455...74341