Trang 453, kết quả từ 4521 tới 4530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Túc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Thị Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Sách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Mười Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mười Lùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...448449450451452453454455456...74341