Trang 458, kết quả từ 4571 tới 4580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bảy Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bảy Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Hoàng Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Kim Tông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Tông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Thái Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...453454455456457458459460461...74341