Trang 459, kết quả từ 4581 tới 4590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Mai Văn Sí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Sí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hai Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hai Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Châu Thị Chuối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Thị Chuối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...454455456457458459460461462...74341