Trang 462, kết quả từ 4611 tới 4620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Miễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Tài Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Tài Ngộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Đơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Đơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Châu Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...457458459460461462463464465...74341