Trang 47, kết quả từ 461 tới 470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Quốc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Tư Cầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Cầy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Thưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 3/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Cà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Biện Văn Mõng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Văn Mõng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phan Văn Nhóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...424344454647484950...74341