Trang 473, kết quả từ 4721 tới 4730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Hél

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Hél, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Văn Khâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Khâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Châu Văn Rớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Rớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Văn Cáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Cáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Cao Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Mẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...468469470471472473474475476...74341