Trang 479, kết quả từ 4781 tới 4790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hồ Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hạp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Văn Đền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Đền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...474475476477478479480481482...74341