Trang 480, kết quả từ 4791 tới 4800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Minh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồ Thị Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hồ Ngọc Sông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Sông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...475476477478479480481482483...74341