Trang 486, kết quả từ 4851 tới 4860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Oai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thạch Minh Xưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Minh Xưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Thạch Kha Mau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Kha Mau, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thạch Enh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Enh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê văn Khâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Khâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Ly, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thạch Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...481482483484485486487488489...74341