Trang 490, kết quả từ 4891 tới 4900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Sênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sênh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Phước Khung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Phước Khung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Châu Văn Lỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Lỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Châu Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Pan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Pan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thạch Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Tấn ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn ảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...485486487488489490491492493...74341