Trang 493, kết quả từ 4921 tới 4930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chuyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chuyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Ny

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ny, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Húng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Húng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bal, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...488489490491492493494495496...74341