Trang 496, kết quả từ 4951 tới 4960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm Rương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Rương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Thanh Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Lùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn Ngạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Sáu Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sáu Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Le

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Le, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngâu Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngâu Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 13/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...491492493494495496497498499...74341