Trang 497, kết quả từ 4961 tới 4970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Đỗ Tiến Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Lương Đình Bôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đình Bôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Trương Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phước Văn Già

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phước Văn Già, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...492493494495496497498499500...74341