Trang 50, kết quả từ 491 tới 500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Võ Văn Hùm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hùm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Trễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Trễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Đã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đã, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...454647484950515253...74341