Trang 501, kết quả từ 5001 tới 5010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Mai Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Phước Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Có, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc ánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...496497498499500501502503504...74341