Trang 505, kết quả từ 5041 tới 5050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Ngọc Nhịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Nhịn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Tảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Sơn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...500501502503504505506507508...74341