Trang 516, kết quả từ 5151 tới 5160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Hồng Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Hồng Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mén, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hoặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...511512513514515516517518519...74341