Trang 519, kết quả từ 5181 tới 5190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hứa Tiến Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Tiến Sĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thành Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Lư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...514515516517518519520521522...74341