Trang 52, kết quả từ 511 tới 520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đởm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đởm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hồng Chí Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Chí Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Dương Thành Nhiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thành Nhiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...474849505152535455...74341