Trang 523, kết quả từ 5221 tới 5230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thuyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Bồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lữ Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...518519520521522523524525526...74341