Trang 527, kết quả từ 5261 tới 5270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Ngô Thành Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thành Điển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Tăng Long Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Long Hơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Theo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lương Văn Xây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Xây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...522523524525526527528529530...74341