Trang 529, kết quả từ 5281 tới 5290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ky, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Khiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Khiếm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Châu Văn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Hoàng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...524525526527528529530531532...74341