Trang 532, kết quả từ 5311 tới 5320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Nhum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nhum, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Văn Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Lớn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...527528529530531532533534535...74341