Trang 535, kết quả từ 5341 tới 5350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Mao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Hồng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Thị Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chợt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...530531532533534535536537538...74341