Trang 543, kết quả từ 5421 tới 5430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn út Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn út Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trà Văn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Minh Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn út Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn út Sĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...538539540541542543544545546...74341