Trang 550, kết quả từ 5491 tới 5500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Thị Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...545546547548549550551552553...74341