Trang 554, kết quả từ 5531 tới 5540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Cuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Cuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Kim Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Mây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Bây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hứa Rượl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Rượl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Kim Cuôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Cuôl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lý Sol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sol, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Kim ếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim ếp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...549550551552553554555556557...74341