Trang 56, kết quả từ 551 tới 560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Khưu Văn Khuya

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khưu Văn Khuya, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 29/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Võ Văn So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn So, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Nén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hồ Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...515253545556575859...74341