Trang 565, kết quả từ 5641 tới 5650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Oan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Oan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phước Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Kích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...560561562563564565566567568...74341