Trang 569, kết quả từ 5681 tới 5690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Khiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Khiếm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Quang Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quang Phúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Siên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Siên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Khiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Khiếm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Buôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Buôl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...564565566567568569570571572...74341