Trang 574, kết quả từ 5731 tới 5740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Biển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Lỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lỏi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trạng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...569570571572573574575576577...74341