Trang 587, kết quả từ 5861 tới 5870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Châu Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phan Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Văn Trắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Nững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Nững, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trịnh Hoàng Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hoàng Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thái Văn Lũy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Lũy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dưởng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Thành Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Chương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...582583584585586587588589590...74341