Trang 589, kết quả từ 5881 tới 5890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Tạ Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Cử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lúa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lúa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Như ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Như ái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Ráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ráng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...584585586587588589590591592...74341