Trang 598, kết quả từ 5971 tới 5980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Cọl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cọl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Ngọc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 18/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Vô Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Huỳnh Thị Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...593594595596597598599600601...74341