Trang 606, kết quả từ 6051 tới 6060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Trung Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Trung Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Phát Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phát Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Mai Quốc Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Quốc Sĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đào Văn Dậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Dậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Minh Quờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Quờn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...601602603604605606607608609...74341