Trang 61, kết quả từ 601 tới 610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phan Nhất Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nhất Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Quách Ngọc Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Ngọc Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đào Xuân Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Nhẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trương Văn Chùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Chà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Chà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẳng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...565758596061626364...74341