Trang 618, kết quả từ 6171 tới 6180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Thanh Mi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thanh Mi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thủy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lương Văn Móc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Móc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Minh Soái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Soái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...613614615616617618619620621...74341