Trang 619, kết quả từ 6181 tới 6190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Điền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mèo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mai Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ mai Văn Tua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ mai Văn Tua, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...614615616617618619620621622...74341