Trang 63, kết quả từ 621 tới 630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Xi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Năm Rô Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Rô Be, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...585960616263646566...74341