Trang 640, kết quả từ 6391 tới 6400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Diệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nguyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Quách Văn Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Thủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...635636637638639640641642643...74341