Trang 641, kết quả từ 6401 tới 6410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Thái Văn Hận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đào Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hà Tờn Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Tờn Tiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đào Công Hết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Hết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Dùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Dùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...636637638639640641642643644...74341