Trang 65, kết quả từ 641 tới 650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Thệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Mụn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Mụn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đào Quang Khuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Khuynh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Mí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Mí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thép, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...606162636465666768...74341